Croeso i Gwaith Dur Rowlands

Sefydlwyd y cwmni yn 2003 yn arbenigo mewn gwaith dur strwythurol, gwaith dur cyffredinol ac ar wasanaethau safle, gan ddefnyddio tÓm bach o grefftwyr wedi eu hyfforddi i safon uchel. Ein nod yw i ddarparu gwaith o'r ansawdd uchaf, a gwasanaeth dibynadwy ac effeithlon.

Welcome to Rowlands Fabrication

Rowlands Fabrication was established in 2003, specialising in structural fabrication, general fabrication work and on site services, using a small team of fully trained, time-served tradesmen. Our aim is to provide quality work and a reliable and efficient service.